tjänster

Återvinnings-

Skräddarsydd återvinning

Idag vill man ta ett större ansvar inom industrin, till exempel genom återvinning. Samtidigt vill man öka lönsamheten. Vi hjälper er att återvinna och sortera, på ett sätt som skapar resultat – och har 40 års erfarenhet av att vägleda industrikunder till bättre avfallshantering.

Ta reda på mer vad vi kan göra för din bransch

Bostadsrättsförening

CTA

Detaljhandel

CTA

Byggindustrin

CTA

Lager och logistik

CTA

Kontor

CTA

Kommersiella fastigheter

CTA

Offentlig sektor

CTA

Tillverkningsindustri

CTA

Modern strategi

Kunnig personal, geografisk närhet…

Vi på REMONDIS kan ta hand om alla sorters avfall från er verksamhet, samt lösa andra behov av tjänster kopplade till avfallshantering. Vi skapar en helhetslösning där ni får en kontaktperson, vilket gör att bra service och support som sparar tid åt er aldrig är långt borta.

Rätt sortering är bra, både för miljön och er ekonomi. Därför ordnar vi tydliga informationslösningar som gör sorteringen till en enkel match. Vi ger er även statistik över era miljöförbättringar. Och vi ser till att ni alltid får ut största möjliga värde på sorterat material, samt att utsorterat material återvinns.

Så funkar avfallshantering

De största förtjänsterna när det kommer till återvinning ligger i hanteringen av avfallet – inte i enstaka styckpriser. Vi vill förbättra er avfallshantering praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt – genom att se över flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov. Och mycket mer.

Tänk stort!

När ni börjar samarbeta med oss på REMONDIS kommer saker och ting förändras. Rutiner kommer brytas. Men resultat kommer också att skapas – och det är det som räknas i längden. För det finns stora förtjänster att hämta hem när hela avfallshanteringen förbättras.

Enkelt,
snyggt och prydligt

När ni börjar samarbeta med oss på REMONDIS kommer saker och ting förändras. Rutiner kommer brytas. Men resultat kommer också att skapas – och det är det som räknas i längden. För det finns stora förtjänster att hämta hem när hela avfallshanteringen förbättras.

Tänk minimalt
eller cirkulärt

När ni börjar samarbeta med oss på REMONDIS kommer saker och ting förändras. Rutiner kommer brytas. Men resultat kommer också att skapas – och det är det som räknas i längden. För det finns stora förtjänster att hämta hem när hela avfallshanteringen förbättras.