Detaljhandel

Återvinning

REMONDIS experter vägleder er med en kostnadsfri analys.

På REMONDIS har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan minimeras och återvinnas. Vi utformar och skräddarsyr våra tjänster efter den enskilda kundens behov oavsett om det handlar om liten specialbutik, ett varuhus, en butikskedja eller ett shoppingcenter. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan ni vara säkra på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom konsumenternas krav på hållbarhet.

I vårt helhetserbjudande ingår sorteringskärl, komprimatorer, containrar och annan utrustning i en design som passas in i er butiksmiljö och gör medarbetarna motiverade att engagera sig i återvinningen.

För de som önskar erbjuder REMONDIS också servicevärdar som finns på plats för att sköta service, utbildning med mera.

På REMONDIS har vi arbetat länge med kunder inom detaljhandlen och har därför stor kunskap och erfarenhet av branschen. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi er genom hela processen att minska er miljöpåverkan samtidigt som ni blir mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

REMONDIS är ett av Sveriges ledande miljöföretag. Med många års expertis inom vatten, energi och återvinning genomsyras hela vår affär av synen på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Alla våra tjänster bidrar direkt till att minska påverkan våra kunder har på miljön.

REMONDIS minimerar era kostnader för hållbarhetsarbetet och hjälper er att minska er miljöpåverkan

Vi gör en miljöanalys tillsammans!

Vi erbjuder en helt kostnadsfri granskning av er återvinning där våra specialister i dialog med er gör en nulägesanalys. I denna analys går vi igenom hur ni hanterar material och var i avfallstrappan ert avfall hamnar. Vårt mål är att skapa förutsättningar för våra kunder att göra en förflyttning uppåt i trappan och genom effektiva rutiner bidra till att minimera avfallet som genereras

Resultatet av analysen är en rapport med en bedömning av förbättringspotentialen i er hantering av material. Vår återvinningsspecialist tar tillsammans med er fram en plan som utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar (KPI:er). Vi tittar på era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling samt eventuellt utbildningsbehov med fokus på att optimera återvinningsgraden och ekonomin.

Vår filosofi kring cirkulär ekonomi

Våra tjänster bidrar direkt till att minska miljöpåverkan hos våra kunder och tillsammans skall vi göra
hållbarhet lönsamt. Vi vill förändra arbetet kring effektiv resursanvändning hos alla våra intressenter.

Genom ett nära samarbete kan vi hitta processer och flöden som passar in i det totala kretsloppet.
Målet är att vi skall skapa förutsättningar att återvinna allt material – våra resurser måste räcka till, även i framtiden.
Vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt har bidragit till att förändra synen på material / resurser och hur vi bäst återvinner dem.

REMONDIS har hjälpt företag att återvinna och återbruka material i hela världen. Genom vårt arbete hjälper vi till att minska utsläppen av CO2.

Genom ett strukturerat arbetssätt med våra kunduppdrag säkerställer vi att varje kund är en
del av en hållbarhetsresa. Med skräddarsydda lösningar där vi kontinuerligt följer upp arbetet blir vi en
samarbetspartner som utmanar och hjälper våra kunder att utveckla sina egna processer.

Nulägesanalys

Inkluderar en genomgång av
kundens nuvarande process för avfallshantering

Flödesdesign

Kundens struktur för avfallshantering analyseras och vi ger förslag på hur avfallsflöden kan optimeras.

Rapport

Kundens nuvarande process
utvärderas och rangordnas på en hållbarhetsskala.

Uppföljning

Genom vår kundportal kan kunden följa utvecklingsarbetet samtidigt som vi ger förslag på förbättringar.

Handlingsplan

En skräddarsydd handlingsplan hjälper kunden förbättra sin placering på hållbarhetsskalan.

Cirkulärt

Tillsammans med kunden inleder vi en ekologisk transformation för att nå deras hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett konkret och ambitiöst åtagande för att utveckla våra kunders och våra intressenters mål kring hållbarhet. Därför följer vi upp vår verksamhet kontinuerligt med mätetal som är kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

REMONDIS har arbetat länge med kunder som äger och förvaltar fastigheter och vi har därför stor kunskap om vilka utmaningar och möjligheter man står inför. Med vår samlade kunskap hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.