Avfallshantering offentlig verksamhet

Avfallshantering och återvinning är en viktig del i stat, kommuner och regioners miljöarbete för att nå sina miljömål. REMONDIS arbetar tätt med kommuner runtom i landet för att minska deras avfall och underlätta avfallshantering och återvinning.

REMONDIS arbetar på uppdrag av kommuner med alltifrån insamling av mat- och restavfall från hushåll till att hämta återvinningsmaterial från kommunernas egna verksamheter. Vi arbetar aktivt med våra uppdrag i offentlig verksamhet genom att exempelvis utbilda personalen i verksamheten och besöka varje hämtställe årligen. Det är en viktig del i REMONDIS arbete med förbättringsförslag gentemot uppdragsgivare och kunder för att minska deras avfallet och öka återvinningsgraden.

Några av de kommuner som vi arbetar på uppdrag av är:

  • Östhammars kommun
  • Orust kommun
  • Gislaveds kommun
  • Vaggeryds kommun
  • Tibro kommun
  • Hjo kommun
  • Alingsås kommun
  • Härryda kommun