Energiåtervinning

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Det brännbara avfallet krossas till mindre delar och transporteras till värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Osorterat material uppstår ofta när kunden inte finner tid eller förutsättningar för att sortera upp avfallet. Här kan kunden i princip slänga allt som inte är farligt avfall, läs mer om detta nedan

Trä är allt typ av avfall som består av trä, ex. lastpallar, brädor och inredning av trä.
Avfallet får innehålla mindre mängder av spik och skruv då detta sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns senare i processen. Det rena träavfallet krossas och träfliset används sedan som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion.

Vi hjälper er att ta fram rätt återvinningslösning för alla typer av energiåtervinning, efter era önskemål och förutsättningar.

Brännbart

JA TACK!

Frigolit
Färgad plast
Hårdplast Plastband
Textilier
Städsopor
Plastmöbler
Pappershanddukar
Vaxat papper

NEJ TACK!

Pallembalage
Kemikalierester
Metall
Glasull & stenull
Betong, tegel etc
Gipsskivor
Elektronik
Lysrör
Ljuskällor

Träavfall

JA TACK!

Trämöbler
Engångspallar
Trasiga pallkragar
Trasiga pallskivor
Omålat träavfall
Rent träavfall

NEJ TACK!

Tryckimpregnerat trä
Målat träavfall
Möbler av flera materialslag
Spegel med träram

Osorterat

JA TACK!

Obehandlat trä
Betong & tegel
Glasull & stenull
Glas
Porslin
Gips

NEJ TACK!

Asbest
Impregnerat trä
Matavfall
Elektronik
Farligt avfall
Vitvaror