Sortera blandskrot

Har ni större volymer av metallskrot kan det vara bra sortera ut de i flera fraktioner, då järn, koppar, aluminium etc. har olika egenskaper och ger olika ersättning tillbaka. Efter insamling och sortering går metallskroten vidare till godkänd mottagare där det sorteras och behandlas.

Beroende på vilken mängd ni har hämtar vi det i flak, container eller i kärl, kontakta oss så hjälper vi er med rätt lösning.


JA TACK!

Diverse järnskrot
Komplext skrot
Tomma & urskrapade (penseltorra) färgburkar
Emballageplåt
Stålband
Metallförpackningar

NEJ TACK!

Farligt avfall
Brännbart avfall
El-avfall
Deponirest