Sortera elektronik

Det mesta som har en sladd och batteri ska sorteras som elavfall. Ex. bilskärm, hårddisk och skrivare mm.
Metallerna i elavfallet kan återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Men elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen som ex. kvicksilver, bly och kadmium. Även om andelen av giftiga ämnen har minskat de senaste åren så finns det fortfarande produkter som vi måste behandla med varsamhet. Första steget i processen att sortera elektronik är därför att ta bort allt farligt avfall så att inget av detta hamnar i naturen. Genom att du lämnar in ditt elavfall till oss och vi kan separera produkttyperna från varandra, vilket i sin tur bidrar till att vi spar på naturresurserna och tillsammans når en renare miljö.

JA TACK!

Bildskärmar
Hårddiskar
Skrivare
Elektriska köksmaskiner
TV- och videoapparater
Miniräknare
Datorer
Belysning

NEJ TACK!

Lysrör
Glödlampor
Lågenergilampor
Knappcellsbatterier
Well
Emballageplast
Metallskrot
Vitvaror