Sortera metallförpackningar

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. Glöm inte att sortera ut de allra minsta metallförpackningarna som lock och kapsyler, alla förpackningar är viktiga.
Metallburkar som har rester av färg eller lösningsmedel lämnas som farligt avfall, men är de urskrapade och penseltorra får de läggas i kärl för metallförpackningar. Sprayflaskor får lämnas här om de är pys-tomma annars sorteras de som farligt avfall.

REMONDIS uppdrag är att samla in och mellanlagra för att sedan skicka metallförpackningarna vidare till stål- och metallverk.

JA TACK!

Konservburkar
Sprayburkar
Tuber
Kapsyler & lock
Penseltorra färgburkar
Aluminiumfolie & formar

NEJ TACK!

Metalliknande påsar, ex chipspåsar, (de är oftast gjorda av plast)
Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor & övriga metallprodukter som inte är förpackningar (lämnas som grovsopor)
Elektronik & elartiklar (lämnas som elavfall)
Dryckesburkar (lämnas mot pant i butik)