Sortera papper & kartong

Som en viktig del i cirkulära ekonomin vet vi att det är viktigt att värna om resurserna. När det gäller pappersförpackningar, kontorspapper, tidningar och wellpapp är det skogsfibern som är basen. Denna fiber går att återanvända mellan 6–7 gånger innan den är förbrukad, sedan går den till energiåtervinning.

REMONDIS uppdrag är att samla in, sortera, mellanlagra och bala materialet på våra anläggningar. Sedan säljer vi returpappret vidare till pappersbruk som använder returpappret som ny råvara. Vi hjälper er att ta fram rätt återvinningslösning för alla typer av pappersåtervinning efter era önskemål och förutsättningar.

Funderar ni på hur ni ska sortera kartong eller tidningar? Nedan kan ni läsa mer om återvinning för respektive materialslag.