Offentlig sektor

Återvinning

Fortsatt effektiv återvinning av tidningar från kommunens återvinningsstationer.

En leverantör med mångårig erfarenhet och hög kapacitet inom alla områden.

REMONDIS har över 20 års erfarenhet av återvinning av tidningspapper och från vårt samarbete med Pressretur. Vi har alltid ett helhetsperspektiv kring återvinning med våra etablerade processer, specialanpassade fordon och effektiva anläggningar. REMONDIS har dessutom ett stort internationellt nätverk för avsättning av returpappret.

På REMONDIS arbetar vi i partnerskap med våra kunder, med vår erfarenhet och metodik hjälper vi kunder att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. Att anlita REMONDIS innebär en ekonomisk möjlighet för alla kommuner, men vi bidrar även till att optimera all återvinning.

REMONDIS arbetar med en effektiv insamlingsprocess och sortering som i sin tur skapar förutsättningar för att arbeta cirkulärt.

På REMONDIS vet vi hur viktigt det är med ett väl fungerade flöde av returpappershantering, att återvinningsstationer hålls rena och snygga och att tömning av tidningsbehållare sker i precis rätt tid innan de blir överfulla.

REMONDIS är ett av Sveriges ledande miljöföretag. Med manga års expertis inom vatten, energi och återvinning genomsyras hela vår affär av synen på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Våra tjänster bidrar direkt till att minska påverkan våra kunder har på miljön och genom vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt verkar vi för att förändra synen på effektiv resursanvändning hos alla våra intressenter.

Vårt unika erbjudande till kommuner:

  • Hyra för container
  • Tömning av tidningsbehållare
  • Paketering, sortering och behandling av material
  • Ni får ersättning för insamlat tonnage enligt avtal

Vårt löfte till alla kunder – vi tömmer alltid innan det är fullt – återvinning ska vara enklet, ekonomiskt och miljömässigt

Vi erbjuder en helhetslösning där vi ansvarar för allt från drift och underhåll av containrar till försäljning av material. Insamlingen av papper från kommunens återvinningsstationer sker med specialanpassade fordon som är miljöklassade enligt Euro 6 och kör på HVO Diesel. Fordonen har rätt teknisk utrustning för att tömma alla typer av container. Efter insamling transporteras pappret till våra anläggningar där det sorteras och behandlas med hjälp av modern teknik och där vi även lagrar materialet i väntan på leverans till pappersbruken.

Genom mångårigt samarbete och stort internationellt nätverk kan vi säkerställa bästa möjliga pris för allt återvunnet papper som vi säljer och en ersättningsmodell som gynnar våra kunder. Vi har möjlighet att erbjuda helt kostnadsfri insamling och hantering, när pappret är sålt till godkända mottagare (både i Sverige och internationellt) betalar vi ersättningen till våra kunder. Det blir med andra ord en bra affär för alla parter och för miljön.

Vår filosofi kring cirkulär ekonomi

Våra tjänster bidrar direkt till att minska påverkan våra kunder har på miljön och genom vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt, verkar vi för att förändra synen på effektiv resursanvändning hos alla våra intressenter.

Genom ett nära samarbete kan vi hitta processer och flöden som passar in i det totala kretsloppet.
Målet är att vi skall skapa förutsättningar att återvinna allt material – våra resurser måste räcka till, även i framtiden.
Vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt har bidragit till att förändra synen på material / resurser och hur vi bäst återvinner dem.

REMONDIS har hjälp företag att återvinna och återbruka material i hela världen. Genom vårt arbete hjälper vi till att minska utsläppen av CO2.

Genom ett strukturerat arbetssätt med våra kunduppdrag säkerställer vi att varje kund är en
del av en hållbarhetsresa. Med skräddarsydda lösningar där vi kontinuerligt följer upp arbetet blir vi en
samarbetspartner som utmanar och hjälper våra kunder att utveckla sina egna processer.

Nulägesanalys

Inkluderar en genomgång av
kundens Nuvarande process för avfallshantering

Flödesdesign

Kundens struktur för avfallshantering analyseras och vi ger förslag på hur avfallsflöden kan optimeras.

Rapport

Kundens nuvarande process
utvärderas och rangordnas på en hållbarhetsskala.

Uppföljning

Genom vår kundportal kan kunden följa utvecklingsarbetet samtidigt som vi ger förslag på förbättringar.

Handlingsplan

En skräddarsydd handlingsplan hjälper kunden förbättra sin placering på hållbarhetsskalan.

Cirkulärt

Tillsammans med kunden inleder vi en ekologisk transformation för att nå deras hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett konkret och ambitiöst åtagande för att utveckla våra kunders och våra intressenters mål kring hållbarhet. Därför följer vi upp vår verksamhet kontinuerligt med mätetal som är kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

REMONDIS bidrar mer eller mindre till att implementera alla de 17 målen, men vi har valt ut ett antal SDG:er vars utmaningar är direkt kopplade till REMONDIS syfte.