Tillverkningsindustri

Återvinning

REMONDIS experter vägleder er med en kostnadsfri analys.

På REMONDIS har vi arbetat länge med kunder inom tillverkningsindustrin och har därför stor kunskap och erfarenhet av branschen. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi er genom hela processen attminska er miljöpåverkan samtidigt som ni blir mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

REMONDIS är ett av Sveriges ledande miljöföretag. Med över 70 års expertis inom återvinning genomsyras hela vår affär av synen på cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Alla våra tjänster bidrar direkt till att minska påverkan våra kunder har på miljön. Vi är också certifierade och arbetar aktivt med interna processer och uppföljning av vår verksamhet där vi uppfyller de långtgående krav som ställs på en leverantör till industrin idag.

På REMONDIS har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan minimeras och återvinnas. Vi utformar och skräddarsyr våra tjänster efter den enskilda kundens behov, oavsett om det handlar om en mindre tillverkningsindustri eller en stor industrikoncern. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra våra kunders återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar ert klimatavtryck

REMONDIS minimerar era kostnader för hållbarhetsarbetet och hjälper er att minska er miljöpåverkan

Vi gör en miljöanalys tillsammans!

Vi erbjuder en helt kostnadsfri granskning av er återvinning där våra specialister i dialog med er gör en nulägesanalys. I denna analys går vi igenom hur ni hanterar material och var i avfallstrappan ert avfall hamnar. Vårt mål är att skapa förutsättningar för våra kunder att göra en förflyttning uppåt i trappan och genom effektiva rutiner bidra till att minimera avfallet som genereras.

Resultatet av analysen är en rapport med en bedömning av förbättringspotentialen i er hantering av material. Vår återvinningsspecialist tar tillsammans med er fram en plan som utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar (KPI:er). Vi tittar på era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov med fokus på att optimera återvinningsgraden och ekonomin.

Vår filosofi kring cirkulär ekonomi

Våra tjänster bidrar direkt till att minska miljöpåverkan hos våra kunder och tillsammans skall vi göra hållbarhet lönsamt. Vi vill förändra arbetet kring effektiv resursanvändning hos alla våra intressenter.

Genom ett nära samarbete kan vi hitta processer och flöden som passar in i det totala kretsloppet.
Målet är att vi skall skapa förutsättningar att återvinna allt material – våra resurser måste räcka till, även i framtiden.
Vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt har bidragit till att förändra synen på material / resurser och hur vi bäst återvinner dem.

REMONDIS har hjälpt företag att återvinna och återbruka material i hela världen. Genom vårt arbete hjälper vi till att minska utsläppen av CO2.

Genom ett strukturerat arbetssätt med våra kunduppdrag säkerställer vi att varje kund är en
del av en hållbarhetsresa. Med skräddarsydda lösningar där vi kontinuerligt följer upp arbetet blir vi en
samarbetspartner som utmanar och hjälper våra kunder att utveckla sina egna processer.

Nulägesanalys

Inkluderar en genomgång av
kundens nuvarande process för avfallshantering

Flödesdesign

Kundens struktur för avfallshantering analyseras och vi ger förslag på hur avfallsflöden kan optimeras.

Rapport

Kundens nuvarande process
utvärderas och rangordnas på en hållbarhetsskala.

Uppföljning

Genom vår kundportal kan kunden följa utvecklingsarbetet samtidigt som vi ger förslag på förbättringar.

Handlingsplan

En skräddarsydd handlingsplan hjälper kunden förbättra sin placering på hållbarhetsskalan.

Cirkulärt

Tillsammans med kunden inleder vi en ekologisk transformation för att nå deras hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett konkret och ambitiöst åtagande för att utveckla våra kunders och våra intressenters mål kring hållbarhet. Därför följer vi upp vår verksamhet kontinuerligt med mätetal som är kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

REMONDIS bidrar mer eller mindre till att implementera alla de 17 målen, men vi har valt ut ett antal SDG:er vars utmaningar är direkt kopplade till REMONDIS syfte.