Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Vårt företag:
Återvinning, tjänster och vatten.
Vårt uppdrag:
Bättre hållbarhet
för människor och miljön

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • AFFÄRSOMRÅDEN

  Nöjer du dig med det näst bästa?
  Det gör inte vi!

 • Miljötjänster är ett komplext ämne. Dessutom är det ett ämne som är relevant för alla delar av samhället – från industriföretag till offentlig sektor, hela vägen till privatpersoner. REMONDIS slutmål är att erbjuda alla dessa grupper hållbara lösningar som är både resurs- och miljövänliga. Vi har delat upp vår verksamhet i tre huvudområden – återvinning, tjänster och vatten – och de enskilda företagen inom REMONDIS-koncernen har organiserats för att spegla denna struktur. Med detta sagt är det dock inte alltid möjligt att dra en tydlig gräns mellan återvinning, service och vatten då att de tre ofta överlappar varandra. Många av REMONDIS företag tillhandahåller därför tjänster från två eller till och med alla tre områden.

Återvinning

 • Vi gör allt som krävs för att säkerställa att råvaror återvinns och återanvänds, så att de inte går förlorade för alltid. 
  Återvinning

Tjänst

 • Genom att tillhandahålla ett heltäckande och varierat utbud av industriella och offentliga tjänster hjälper vi företag, kommuner och kommuninvånare att hantera sina resurser hållbart.
  Tjänster

Vatten

 • Det kompletta utbudet av vattenförvaltningstjänster från ett och samma företag – från inköp, bearbetning och leverans av dricksvatten – hela vägen till insamling och rening av avloppsvatten.
  Vatten

 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen