Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Samarbete –
så uppnår vi ambitiösa mål

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • REMONDIS I SVERIGE

  Partner siktar mot en grön framtid

 • Sverige är ett av de mest hållbara länderna i världen och vi bidrar till dess ledande roll varje dag.

 • Oavsett om det gäller närinvånare, företag eller kommuner är hållbarheten det gemensamma målet – ett mål som vi stödjer med vårt breda tjänsteutbud

 • REMONDIS är experter på återvinning, tjänster och vattenförvaltning och varje dag gör vi allt vi kan för att utveckla hållbarheten. Våra tjänster är inriktade på att bromsa klimatförändringarna, främja den mest effektiva användningen av jordens naturresurser och behandla miljön på ett ansvarsfullt sätt. Vår portfölj omfattar återvinning, avfallshantering och andra professionella tjänster som hjälper våra kunder att nå sina huvudmål – både inom och bortom hållbarhet.

REMONDIS Sweden AB – en tjänsteleverantör med fokus på återvinning

  • REMONDIS Sweden levererar hållbara lösningar för återvinning och avfallshantering. Som ett ledande miljöföretag i Sverige har vi ett trettiotal företagsplatser som bearbetar över en miljon ton material varje år. REMODIS Sweden tillhandahåller avfallshanteringstjänster till sina kunder i syfte att förbättra återvinningsgraden. Samtidigt skapar vi miljöer där återvinningsbart material effektivt kan återföras till det ekonomiska kretsloppet. 

  Vår verksamhet erbjuder anpassade lösningar där vi samlar in, återvinner och återför material till marknaden för återanvändning. Oavsett om det är gammalt papper, kartong, biomassa, stålskrot, metall eller plast hanterar vi många olika fraktioneringar på våra toppmoderna anläggningar. Detta minskar inte bara konsumtionen av naturresurser utan hjälper också till att bromsa klimatförändringar. När vi tittar på hela det materialflöde som REMONDIS Swedens återvinningsverksamhet hanterade 2021 ser vi att koldioxidutsläppen minskade med mer än 367 000 ton.

  Läs mer på remondisrecycling.se

BUCHEN Sweden AB – experter på komplexa industritjänster

  • BUCHEN Sweden levererar förstklassiga tjänster som handlar om rengöring och underhåll av industrianläggningar. Genom att fokusera på dessa specifika områden hjälper vi våra industrikunders verksamheter att bli mer energieffektiva, mer resursvänliga och säkrare. Tjänsterna omfattar alltifrån högtrycksrengöring, renoveringsuppdrag, spräng-, spol- och slamtömning till att planera och genomföra underhåll.

  BUCHEN Sweden är kända för sin förstklassiga tekniska expertis, sina föredömliga arbetssäkerhetsstandarder och sin systematiska användning av automatiserade system. Som en ledande industritjänsteleverantör har vi 15 filialer i hela landet som ser till att vi finns där för våra kunder när de behöver oss. BUCHEN Swedens tjänster är efterfrågade inom en mängd olika sektorer, särskilt inom pappersindustrin samt energi-, timmerbearbetnings-, fordonstillverknings-, järn- och stålsektorerna.

  Läs mer på buchen.se

XERVON Sweden AB – professionella byggställningstjänster för bygg och anläggning

  • XERVON Sweden är en ledande tjänsteleverantör av byggställningar och väderbeständiga lösningar för både industri- och byggprojekt – små som stora. En av våra största styrkor är vår förmåga att genomföra komplexa, ofta tidskritiska, projekt som inte bara kräver gedigen erfarenhet utan även expertkompetens, ett stort antal specialister, material och utrustning. Vi tillmötesgår våra kunder – främst företag inom bygg- och anläggningsbranschen, fastighetssektorer och industriföretag över hela landet.

  Våra industrikunder är till största delen raffinaderier, pappersbruk, varv och petrokemiska företag. Ett stort antal välkända byggföretag från hela Sverige finns med på vår kundlista. XERVON Sweden utmärker sig tack vare sitt kompromisslösa säkerhetstänk och sin förmåga att perfekt anpassa sina bygg-, renoverings- och inspektionsprojekt efter kundens verksamhet.

  Ta reda på mer på xervon.se

Hemma i Sverige och hemma över hela världen

 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen