Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Planetens naturresurser
är begränsade.
Lyckligtvis är våra
återvinningsidéer inte det

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ÅTERVINNING

  Vårt motto: Om vi ändå ska återvinna, låt oss då erbjuda hela paketet

 • Inget på vår planet varar för evigt, särskilt inte våra källor av råmaterial. Därför använder vi toppmoderna processer för att bevara våra naturresurser. Varje år samlar vi in, återvinna och säljer cirka 30 miljoner ton återvinningsbart material. Vi hanterar praktiskt taget alla typer av material – från papper och trä till byggavfall och stål, hela vägen till plast och ädelmetaller. Dessutom bearbetar vi också material som vid första anblicken verkar vara omöjliga att återvinna. Farligt avfall, till exempel.

 • Det är inte bara industriella och kommersiella kunder som drar nytta av våra återvinningstjänster utan även offentliga och lokala myndigheter

REMONDIS återvinningsvärld

 • Vad exakt uppnår vi med våra olika återvinningsaktiviteter? Vilka produkter (output) skapar vi av det material som vi samlar in (input) och behandlar? Följande infografik sammanfattar de viktigaste punkterna.

  close

Ett fullständigt utbud av återvinningstjänster

  • Läs mer om våra prisbelönade tekniker på remondis-sustainability.com

  • Vi har alltid helheten i åtanke när vi planerar och utövar återvinning eftersom verksamheten innefattar så mycket mer än bara de enskilda behandlingsprocesserna. När så önskas ger vi våra kunder ytterligare stöd, ger dem råd i frågor såsom materialflödeshantering och tar fram heltäckande koncept som täcker materialanalyser och kvalitetssäkring, insamling och logistik samt, naturligtvis, smarta återvinningslösningar. Ett av våra primära mål är att kontinuerligt öka antalet och kvaliteten på dessa återvinningslösningar. Vi bedriver ständigt ett arbete med att utveckla ny teknik så att allt fler ämnen ska kunna återvinnas och återföras till produktionscyklerna. Exempel på sådant arbete är våra prisbelönta processer TetraPhos® och RESPRAY för återvinning av fosfor och återvinning av aerosolburkar.


  En översikt över våra enskilda tjänster:

   • Item

    • Förvaring före insamling: återvinningsmaterial, restmaterial, farligt avfall – enligt typ, optimerade avstånd och volymer

     Oavsett om det är återvinningsbara eller farliga material, för lokala myndigheter eller industriföretag kommer vi alltid att hämta avfallet, oavsett var eller vem som har gett upphov till det. Vi tillhandahåller även lämpliga behållare och uppsamlingssystem för att passa materialets typ och volym. Dessutom fungerar vi som konsulter och ger råd till våra kunder i alla frågor som rör avfallshantering.

    Item

    • Logistik: hämtning, transport, omlastning

     Våra lastbilar är ute på vägarna varje dag och samlar in de produkter och ämnen som våra kunder inte längre behöver. Tack vare våra professionella logistikkoncept kan vi samla in både stora och små mängder material och ändå driva en kostnadseffektiv verksamhet. Våra specialfordon och ackrediteringar ser till att alla produkter transporteras säkert och garanterar att kundernas avfall alltid hanteras i enlighet med alla regler och föreskrifter.

    Item

    • Förbehandling: sortering, påfyllning, bortforsling av farliga ämnen

     Alla material kan inte återvinnas direkt. Därför driver vi sorteringsanläggningar för att separera de återvinningsbara och farliga materialen från varandra och på så sätt öka antalet ämnen som kan återanvändas. Samtidigt ser vi till att materialen inom de olika återvinningskategorierna också separeras efter typ. Förutom att dela upp de olika papperstyperna delar vi till exempel upp metallerna i koppar, mässing, järn och stål – vilket garanterar att de kan återföras till produktionscyklerna effektivt och kostnadseffektivt.

    Item

    • Återvinning: klassificering, konditionering, leverans

     Vårt yttersta mål är att återvinna och förbehandla återvinningsbart material så att det kan återvinnas och återanvändas så kostnadseffektivt som möjligt med hjälp av miljövänliga processer. Det väsentliga här är att se till att materialen klassificeras och konditioneras på det mest effektiva sättet så att resultatet alltid håller en genomgående hög kvalitet. Det gäller både de återvunna råvarorna och de produkter som vi tillverkar. Sammansättning, textur, form – allt är homogeniserat. Denna garanti är viktig, inte minst eftersom industriföretag bara kan använda återvunna produkter om de uppfyller deras strikta standarder. Bevarandet av naturresurserna är därmed också en fråga om kvalitet.

    Item

    • Marknadsföring: råvaror, produkter och energi

     Förutom att utföra klassiska återvinningsaktiviteter – det vill säga återvinna råvaror – tillhandahåller vi även andra återvinnings- och bearbetningslösningar. Vi tillverkar till exempel även återvunna produkter för byggsektorn, producerar avfallsbränslen och genererar energi i form av biogas.

Planera långsiktigt istället för att bara återvinna material – med innovativa varumärkesprodukter

Tänka och praktisera hållbarhet hela vägen innebär mer än att bara återvinna råvaror. Det är lika viktigt att utveckla innovativa produkter som hjälper till att skydda miljön och möjliggör att primära råvaror kan bevaras. Detta gör REMONDIS på olika nivåer, vilket återspeglas i den mångsidiga portföljen av varumärkesprodukter. Många kunder över hela världen använder dessa – allt ifrån tillverkningsindustrin till jordbrukssektorn.

REMONDIS Lippe Plant –
En återvinningspark och ett flaggskeppsprojekt i ett

  • Läs mer om Lippe Plant här

  • Med en yta på 230 hektar är Lippe Plant den största industriella återvinningscentralen i Europa. Denna återvinningspark i Lünen, som ursprungligen var en aluminiumanläggning, är nu hem för en rad olika anläggningar – till exempel anläggningar för bearbetning och återvinning av gips från avsvavlingssystem för rökgas, kemikalier, trä, plast, e-avfall och icke-fossila bränslen. Varje år lämnar 900,000 tusen ton återvunna produkter Lippe Plant – däribland varor från anläggningen för bindemedelsproduktion, biodiesel, certifierad kompost för lantbruksföretag och plastpellets för industriföretag. Lippe Plant spelar dessutom en viktig roll för att skydda miljön och bromsa den globala uppvärmningen med hjälp av de olika återvinningsaktiviteterna på platsen som minskar koldioxidutsläppen med 488,000 ton varje år. År 2016 hedrade KlimaExpo.NRW verksamheten på Lippe Plant och utnämnde dem till ett av statens bästa pionjärprojekt.

  En video av REMONDIS Lippe Plant

 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen