Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
 • Förlagsetikett

  Information om dataskydd finns här: Integritet och cookies

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  info@remondis.de

  Partner med obegränsat ansvar:

  REMONDIS Beteiligungs SE
  Huvudkontor: Lünen
  Kanslirätt: Amtsgericht Dortmund
  Registreringsnummer: HRB 26449

  Auktoriserade representanter:

  Tillsynsrådets ordförande: Dr. Martin Rethmann
  Styrelse: Ludger Rethmann (vd), Egbert Tölle, Thomas Breitkopf, Thomas Conzendorf, Bernhard Heiker, Max-Arnold Köttgen

  Kanslirätt:

  Amtsgericht Dortmund

  Registreringsnummer:

  HRA 15411

  Skatteregistreringsnummer:

  316/5957/0016

  Momsregistreringsnummer:

  DE 158653723


Ansvarig enligt 18 § 2 st "MStV"

Michael Schneider
Senior Presschef
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Tyskland

Allmänna förfrågningar ska skickas till info@remondis.de.

Observera att vi endast kan ta emot och behandla jobbansökningar via karriär på webbplatsen. Ansökningar som skickas till andra e-postadresser kan inte behandlas av dataskyddsskäl och raderas omedelbart.

Om du har specifika frågor om trottoarkantshämtning och/eller tillhandahållande av soptunnor/behållare/containrar i ditt område kan du kontakta den jourtelefon som har inrättats för detta ändamål: 0800/122 32 55. Du hittar kontaktuppgifter till din regionavdelning på remondis-standorte.de.

Koncept och design

www.yomomo.de

Realisering och CMS

www.trisinus.de


1. Innehåll på webbplatsen

Vi strävar efter att alltid hålla vår webbplats aktuell och innehållsmässigt korrekt och fullständig. Trots det går det inte att utesluta förekomsten av fel. Vi ikläder oss därför inget som helst ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten hos den tillhandahållna informationen. Ansvarskrav som avser skador av materiellt eller ideellt slag vilka orsakas av användning eller ej användning av den presenterade informationen resp. genom användning av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, såvida inte fel har lagts in genom uppsåt eller grov oaktsamhet.
Allt innehåll är friblivande och ej bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att utan föregående varsel ändra, komplettera, radera eller upphöra med publiceringen tidvis eller permanent av hela eller delar av webbplatsen.
Denna ansvarsfriskrivning är en del av vår webbplats. Om enskilda formuleringar eller delar av denna text inte eller inte längre fullt ut motsvarar gällande rättsläge kvarstår övriga delar av denna policy opåverkade därav.

2. Externa hänvisningar och länkar

Vi har inget som helst inflytande på nuvarande och framtida utformning, innehåll eller upphovsrättsförhållanden hos länkade/kopplade sidor. Därför vill vi härmed uttryckligen ta avstånd från allt innehåll på länkade eller kopplade sidor, även om en länk till dessa har satts från våra webbsidor. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller ej användning av information som tillhandahålls på sådant sätt svarar endast operatören av den webbplats till vilken länkning har skett.

3. Upphovs- och varumärkesrätt

Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och som ev. skyddas av tredje part omfattas i obegränsad omfattning av bestämmelserna för resp. varumärkeslagstiftning och de angivna innehavarnas äganderätt.
Copyrighten för publicerade, av oss själva framtagna objekt, innehas enbart av oss såsom upphovsman för sidorna. Utan vårt uttryckliga samtycke är det inte tillåtet att mångfaldiga eller använda sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer.

4. Tvistlösning

Deltagande i tvistlösningsförfaranden inför en medlingsdomstol för konsumenter äger ej rum.
Via denna länk kommer du till EU-kommissionens plattform avseende tvistlösning online: ec.europa.eu/consumers/odr


 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen