Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Främjar
hållbar utveckling.
Ett steg före
– för en hållbar framtid.

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • OM OSS

  Ett brett utbud av aktiviteter för återvinning, tjänster och vattenförvaltning

 • REMONDIS-koncernen är verksam inom många affärsområden. Vi återvinner råvaror från avfall, utvecklar innovativa och återvunna produkter, erbjuder alternativa bränslen samt spelar en viktig roll inom vattenförvaltning då vi tillhandahåller vatten och avloppsvattenrening. Dessutom tar REMONDIS bort föroreningar från restavfall och farligt avfall – som inte går att återvinna med dagens teknik – och bortskaffar dem med miljövänliga metoder.

 • REMONDIS är ett familjeägt företag som har funnits i över 80 år

 • Fler än 30 miljoner människor och många tusentals offentliga och privata kunder drar redan nytta av REMONDIS-koncernens tjänster. REMONDIS fokuserar på kundens krav och tillhandahåller pålitliga tjänster och innovativa lösningar inom återvinning och vattenförvaltning.

 • Klicka här för att gå direkt till recycling, services och vatten

 • REMONDIS starkaste sida är de höga kvalitetskraven, den perfekta infrastrukturen och det faktum att företaget kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster genom hela leveranskedjan. Producerande företag kan till exempel använda REMONDIS industritjänster till att optimera sina affärsprocesser och minska sina kostnader. Bolagets omfattande portfölj av offentliga tjänster erbjuder också en rad fördelar. Dessa kan skapas genom att arbeta direkt med företaget via samriskföretag eller som offentlig-privata partnerskap (OPS).

REMONDIS – Kort fakta och statistik

 • close

Tillväxt på den globala marknaden

 • REMONDIS-koncernens strategiska mål är att erbjuda anpassade lösningar som täcker varje tjänst som kan behövas. Koncernens globala närvaro utökas kontinuerligt. På en geografisk nivå fokuserar företaget på Europa, Asien och Oceanien. REMONDIS tillväxtstrategi handlar om att dra nytta av alla möjligheter på olika marknader och ta tillvara den potential som finns. REMONDIS utökar sin organiska tillväxt med riktade förvärv. Dessa bidrar till att komplettera företagets tjänsteutbud, främja närvaron på regionala marknader och ta sig in på nya marknader.

  En komplett lista över REMONDIS filialer finns på vår webbplats remondis-locations.com

  • close

Siffror och tjänster som talar för sig själva

 • REMONDIS är känt över hela världen för sina innovativa aktiviteter inom återvinning, tjänster och vattenförvaltning. Genom att investera i forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och utbildning förbereder koncernen sig för framtiden och värnar om den positiva utvecklingen runt om i världen. I slutändan gynnas inte bara våra kunder och anställda utan också miljön. Varje dag arbetar vi till exempel med att återanvända och återvinna en ständigt ökande mängd råvaror så att den kan återföras till produktionscyklerna – vilket hjälper till att bevara planetens naturresurser. Dessutom skapar koncernens centrala struktur, och det nära samarbetet mellan de enskilda bolagen, en hel rad synergier.

  Du hittar mer information om våra regionala och specialiserade verksamheter på REMODNIS i Sverige


  Så här bevarar REMONDIS återvinningsverksamhet naturliga råvaror

REMONDIS återvinningsanläggningar över hela världen

 • REMONDIS nätverk består av över 1,100 kraftverk och anläggningar runt om i världen som driver en hel rad olika tekniker – alltifrån biogasanläggningar till WEEE-demonteringscentraler

  close

Möt vår styrelse

 • Styrelseledamöterna i paraplyorganisationen REMONDIS SE & Co. KG är inte bara ansvariga för koncernen utan de är också helt engagerade i företagets mål, kultur och filosofi. Kommentarerna nedan illustrerar precis hur viktigt detta är för dem.

  • Item
   • > Ludger Rethmann, styrelseordförande

    • ”Baksidan av en globaliserad ekonomi är ett samhälle i snabb förändring och anonymitet. De företag som kan ge samma kontinuitet som familjeägda företag drar också nytta av fördelarna som tar dem till toppen av den internationella marknaden.”

   Item
   • > Thomas Breitkopf, styrelsemedlem

    • ”Vi når milstolparna snabbare om vi strävar efter perfektion. Genom att sikta framåt och specialisera oss på specifika områden kan vi nå nya dimensioner – och samtidigt bana väg för morgondagens värld.”

   Item
   • > Thomas Conzendorf, styrelsemedlem

    • ”De bästa resultaten uppnås alltid när vi hittar en balans mellan olika intressen. Om miljömässiga och ekonomiska faktorer förenas kan vi hitta hållbara lösningar som inte bara sluter materiella livscykler utan också är i linje med vårt ansvar.”

   Item
   • > Bernhard Heiker, styrelsemedlem

    • ”Säkra och effektiva processer är nyckeln om ett företag vill nå framgång och få ett försprång gentemot konkurrenterna. Genom att optimera vår planering och kontroll skapar vi grunden för en lönsam global tillväxt.”

   Item
   • > Max Arnold Köttgen, Board Member

    • ”En viktig faktor för framgång är att vara nära de regionala kunderna, även när företaget verkar på den globala marknaden. Den bästa möjliga lösningen kan faktiskt alltid hittas om internationell expertis implementeras på lokal basis.”

   Item
   • > Egbert Tölle, styrelsemedlem

    • "Begränsningar kan överkommas om företaget sammanför sina olika styrkor. Genom att koncentrera sig på företagets kärnverksamhet och att successivt utöka dess starka sidor kan vi uppnå tillväxt – både på vår hemmamarknad och på andra lovande marknader runt om i världen.”

Företagsriktlinjer och efterlevnad

Vår koncern åtar sig att tillhandahålla tjänster som gynnar människor och miljön. Vårt kärnuppdrag är att stärka och förbättra marknadspositionen för koncernen och dess verksamheter genom vårt dagliga arbete. Vi är inte bara bundna av våra företagsriktlinjer utan även av våra efterlevnadsregler. Dessa är hörnstenarna i vår företagskultur. Oavsett vilket land eller verksamhetsområde vi är verksamma i styrs våra handlingar alltid av juridiska regler samt etiska och moraliska principer som våra ledningsgrupper och anställda alltid följer.

Ladda ned företagets riktlinjer och efterlevnadsregler som en PDF

Företagshistorik

 • Som ett familjeägt företag med lång tradition har REMONDIS gradvis utvecklats till en internationell tjänsteleverantör. Under denna period har vi byggt upp och utökat vårt kunnande och vår erfarenhet, vilket har gett oss konkurrensfördelar. Allt detta gynnar koncernens verksamhet idag och kommer att fortsätta att göra det långt in i framtiden. Tidslinjen nedan ger en inblick i vår framgångsresa.

 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen