Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Det är inte bara
tanken som räknas.
Fullt engagerade
i våra
kunders behov

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • TJÄNSTER

  Vi tänker på allt och alla med vårt omfattande utbud av offentliga och industriella tjänster

 • Oavsett vilken teknik, erfarenhet eller tjänst vi utvecklar inom koncernen så gör vi den alltid tillgänglig för andra. Resultatet är ett fullständigt och komplett utbud av tjänster som har anpassats för att möta våra kunders exakta krav och som medvetet förenar hållbar utveckling, miljöskydd, kostnadsbesparingar och resursbevarande. Även om våra tjänster i princip har delats upp i två grupper, industritjänster för företag och offentliga tjänster för kommuner och/eller deras invånare, så överlappar de ofta varandra. Vissa av våra tjänster kan gynna två eller till och med alla tre målgrupperna.

 • Från tomtsaneringsarbeten för industriföretag till underhåll av offentliga och privatägda grönområden – REMONDIS har koll på allt

Offentliga tjänster för lokala myndigheter –
mer än att bara sopa vägar

När personer ombeds att namnge en offentlig tjänst tänker de flesta först på insamling av avfall eller underhåll av vägar och parker. Vi tillhandahåller givetvis sådana tjänster också. Vi stödjer dock även lokala myndigheter på många andra områden. Bakom kulisserna assisterar vi ofta deras organisation och förvaltningsavdelningar med till exempel hantering av anläggningar för deras räkning eller miljöanalysarbete. Oavsett vilken uppgift det gäller är målet alltid detsamma: att förbättra kvaliteten och effektiviteten ytterligare i alla offentliga tjänster. I slutändan är det de lokala invånarna som gynnas, till exempel av stabila taxor och avgifter.

Offentliga tjänster för medborgarna – oavsett var och när vi behövs

 • Förutom att gynnas av stabila avgifter och en välfungerande infrastruktur kan lokalinvånare också dra direkt nytta av våra tjänster. Det gäller till exempel våra hushållsåtervinningscentraler eller vår speciella, mobila insamlingstjänst som gör det möjligt för lokalinvånarna att lämna över allt farligt avfall som de kan ha i sina hem. Dessutom är vi rätt personer att vända sig till om det finns behov av en mer skräddarsydd tjänst. Oavsett om det handlar om att röja privatägda fastigheter från snö och is vintertid eller att hämta gamla möbler efter en husröjning – vi tar hand om det åt dig.

Industritjänster – med ett öga för både detaljer och helheten

 • Tack vare vårt omfattande utbud av industritjänster säkerställer vi att kraftverk, tillverkningsanläggningar och produktionsutrustning uppnår högsta nivåer av tillförlitlighet, prestanda och tillgänglighet. De sätt som vi använder är lika varierande som de industrisektorer vi betjänar. Vi tar oss an dussintals uppgifter enbart för våra industrikunder – alltifrån att tillhandahålla specialistpersonal till service av utrustning och maskiner, hela vägen till att utföra allt underhållsarbete som behövs på plats. Dessutom erbjuder vi ett flertal tjänster för företag som är verksamma inom handel och kommers, såsom avfallshanteringskoncept för garage och verkstäder samt inrättande av återtagningssystem.

Fullständig cirkularitet – en överblick över våra tjänster

 • Två affärssegment, tre målgrupper, otaliga alternativ. Personer som vill ha en överblick över det vi har att erbjuda kan behöva lite hjälp. Vi hjälper mer än gärna till med det också. Infografiken nedan visar hur de olika fälten är uppdelade och överlappar varandra.

  close
 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen